وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی

آموزش‌های کوتاه مدت

آموزشهای کوتاه مدت پنجاهمین جلسه کارگروه آموزش‌های عالی کوتاه مدت علمی کاربردی برگزار شدبه گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، پنجاهمین جلسه کارگروه آموزش‌های عالی کوتاه مدت علمی کاربردی با حضور دکتر مختار جلالی جواران معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی و رئیس کارگروه آموزش‌های عالی کوتاه مدت علمی کاربردی و سایر اعضای حقوقی کارگروه برگزار… ادامه خواندن آموزش‌های کوتاه مدت

تاسیس مراکز نوآوری

مراکز نوآوری در کنار هر مرکز آموزش علمی کاربردی ، یک مرکز نوآوری در حال دایر شدن است تا دانشجویان و دانش آموختگان را دورهم جمع نموده و بتوانند ایده‌های خود را به تولید و ثروت تبدیل نموده و به صورت شرکت در بیایند.دکتر واحدی تصریح کرد : ما در سال گذشته بیشترین رویداد شتاب… ادامه خواندن تاسیس مراکز نوآوری