آدرس مرکز:
تهران-  خیابان شریعتی-بالاتر از مطهری- خیابان شکرآبی- پلاک 83- مرکز آموزش علمی کاربردی بیمه ایران
صندوق پستی : 1568618113

شماره تلفن های مرکز:
88409297
88409397
88409320

ایمیل مرکز:
info@ii-uast.ac.ir