دوره های آمادگی اخذ نمایندگی بیمه زندگی

۱ – مشخصات دوره بیمه های زندگی (آیین نامه ۹۶) 

۲۴مدت زمان دوره (ساعت)
آنلایننوع برگزاری
مرکز علمی کاربردی سبا ( بیمه ایران )بستر برگزاری
بلافاصله پس از تکمیل ظرفیت دورهشروع دوره
دوره تحت نظارت بیمه مرکزیارگان وابسته
رسمی مورد تایید بیمه مرگزیگواهینامه
مرکز امور نمایندگان بیمه ایرانصادرکننده گواهینامه
لینک سرفصل هاسرفصل های آموزشی

در پایان این دوره آموزشی آزمونی گرفته نمی شود

زمان‌بندی کلاسها توسط پیامک به متقاضی اطلاع داده می شود

۲ – مشخصات دوره سازمان فروش بیمه‌های عمر 

۲۶مدت زمان دوره (ساعت)
آنلایننوع برگزاری
مرکز علمی کاربردی سبا ( بیمه ایران )بستر برگزاری
بلافاصله پس از تکمیل ظرفیت دورهشروع دوره
دوره تحت نظارت بیمه ایرانارگان وابسته
رسمی مورد تایید بیمه مرگزیگواهینامه
مرکز امور نمایندگان بیمه ایرانصادرکننده گواهینامه
لینک سرفصل هاسرفصل های آموزشی

در پایان این دوره آموزشی آزمونی گرفته نمی شود

زمان‌بندی کلاسها توسط پیامک به متقاضی اطلاع داده می شود