دوره های آمادگی اخذ نمایندگی بیمه و کارگزاری بیمه (آداب)

مرکز علمی کاربردی بیمه ایران ثبت نام  داوطلبان کلاس های آمادگی آزمون های جامع «بدو ورود نمایندگی بیمه» و متقاضیان «دریافت کد کارگزاری از بیمه مرکزی» را اجرا می نماید.

طبق مقررات مصوب بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران متقاضيان اخذ پروانه نمایندگی بیمه که فاقد سابقه كار مرتبط می باشند، موظف اند دوره آموزشي مورد تایید بیمه مرکزی را به‌ مدت ۱۲۰ / ۱۴۰ / ۱۶۰ ساعت (بسته به مقطع و مدرک تحصیلی) و دوره آموزشی کارگزاری را به مدت ۴۰ ساعت گذرانده و گواهي‌نامه قبولي معتبر را جهت اخذ پروانه فعالیت به شرکت بیمه ارائه نمايند.

در این راستا این مرکز برگزاری دوره های آموزشی مربوطه را برنامه ریزی و اجرا نموده و در پایان دوره به متقاضیان گواهی نامه معتبر و مورد تایید بیمه مرکزی را ارائه می دهد.

۱ – مشخصات دوره جامع آمادگی اخذ نمایندگی بیمه (جنرال) (آداب)

۱۶۰ مدت زمان دوره (ساعت)
آنلایننوع برگزاری
پژوهشکده بیمهبستر برگزاری
بلافاصله پس از تکمیل ظرفیت دورهشروع دوره
دوره تحت نظارت بیمه مرکزیارگان وابسته
رسمی مورد تایید بیمه مرگزیگواهینامه
پژوهشکده بیمهصادرکننده گواهینامه
لینک سرفصل هاسرفصل های آموزشی

در اتنهای دوره آموزشی، آزمون پایان دوره توسط پژوهشکده بیمه به صورت مجازی و سراسری برگزار میشود و در صورت کسب نمره حد نساب گواهینامه مورد تایید بیمه مرکزی تقدیم میگردد

آزمون پایان دوره با آزمون آداب پژوهشکده متفاوت می باشد

زمان‌بندی کلاسها توسط پیامک به متقاضی اطلاع داده می شود

۲ – مشخصات دوره آداب برای اخذ کارگزاری بیمه 

۴۰مدت زمان دوره (ساعت)
آنلایننوع برگزاری
پژوهشکده بیمهبستر برگزاری
بلافاصله پس از تکمیل ظرفیت دورهشروع دوره
دوره تحت نظارت بیمه مرکزیارگان وابسته
رسمی مورد تایید بیمه مرگزیگواهینامه
پژوهشکده بیمهصادرکننده گواهینامه
لینک سرفصل هاسرفصل های آموزشی

در اتنهای دوره آموزشی، آزمون پایان دوره توسط پژوهشکده بیمه به صورت مجازی و سراسری برگزار میشود و در صورت کسب نمره حد نساب گواهینامه مورد تایید بیمه مرکزی تقدیم میگردد

زمان‌بندی کلاسها توسط پیامک به متقاضی اطلاع داده می شود

۳- مشخصات دوره فشرده آمادگی آزمون جامع (جنرال) (آداب)

این دوره جدید برای متقاضیانی که علاقمند به محک زدن خود و آشنایی با مطالب دوره اصلی و جامع ۱۶۰ ساعته آمادگی اخذ نمایندگی بیمه (جنرال) (آداب) بدلیل ضیغ وقت و یا سرفه جویی در هزینه هستند تنظیم گشته است. که شامل : چکیده و اهم مطالب دوره ۱۶۰ ساعته آمادگی اخذ نمایندگی بیمه ، مطالب کمکی ، رفع اشکال و نکات مهم در خصوص آزمونها ، پروسه دریافت نمایندگی بیمه و مرور نمونه سوالات آزمونهای پیشین میباشد.

۱۶مدت زمان دوره (ساعت)
آنلایننوع برگزاری
علمی کاربردی سبا ( بیمه ایران )بستر برگزاری
بلافاصله پس از تکمیل ظرفیت دورهشروع دوره

این دوره یک دوره فشرده آشنایی با چکیده و اهم مطالب و مباحث دوره اصلی آداب ۱۶۰ ساعته میباشد ، گذراندن آن کاملا اختیاری بوده و جایگزینی برای دوره اصلی ۱۶۰ ساعته آمادگی آزمون های جامع (آداب) نیست

زمان‌بندی کلاسها توسط پیامک به متقاضی اطلاع داده می شود