" فرم پیش ثبت نام پذیرفته شدگان کاردانی  /  کارشناسی  نیمسال دوم 1395 "
 
به اطلاع کلیه متقاضیان می رساند مرکز آموزش علمی کاربردی بیمه ایران در بهمن ماه 1395 در مقاطع کاردانی (مدیریت کسب و کار- حسابداری شرکت های بیمه- حسابداری مالی- حسابداری دولتی) و کارشناسی (مدیریت بازاریابی بیمه- حقوق بیمه ) دانشجو می پذیرد.