قابل توجه متقاضیان آزمون دوره های نمایندگی بیمه و دریافت کد کارگزاری


مرکز علمی کاربردی بیمه ایران ثبت نام از داوطلبان کلاس های آمادگی آزمون های جامع «بدو ورود نمایندگی بیمه» و متقاضیان «دریافت کد کارگزاری از بیمه مرکزی» را اجرا می نماید.
طبق مقررات مصوب بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران متقاضيان اخذ پروانه نمایندگی بیمه که فاقد سابقه كار مرتبط می باشند، موظف اند دوره آموزشي مورد تایید بیمه مرکزی را به‌ مدت 120 / 140 / 160 ساعت (بسته به مقطع مدرک تحصیلی) و دوره آموزشی کارگزاری را به مدت 40 ساعت گذرانده و گواهي‌نامه قبولي معتبر را جهت اخذ پروانه فعالیت به شرکت بیمه ارايه نمايند.

در این راستا این مرکز برگزاری دوره های آموزشی مربوطه را برنامه ریزی و اجرا می نماید و در پایان دوره به متقاضیان گواهی نامه معتبر و مورد تایید بیمه مرکزی ارائه می شود.

مشخصات دوره آمادگی برای دریافت کد نمایندگی بیمه (آداب)
  • مدت زمان دوره: 160 ساعت
  • نوع دوره: حضوری ( دوره مجازی به دستور بیمه مرکزی در سراسر کشور برداشته شده است.)
  • طول دوره: یک ماه ( تمام روزهای هفته بجز جمعه ها و ایام تعطیل. از صبح تا عصر. ساعت شروع و پایان هر روز متفاوت می باشد. جلسه اول برنامه کلاسی به متقاضی داده می شود.)
  • ساعت شروع کلاس توسط پیامک به متقاضی اطلاع داده می شود. همراه داشتن یک قطعه عکس4 ×3 الزامی می باشد. در پایان دوره آزمون داخلی برگزار و در صورت اخذ نمره قبولی، گواهی تقدیم می گردد.
  • محل استراحت و تغذیه بر عهده متقاضی می باشد و مرکز هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

مشخصات دوره مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره هزینه دوره
حضوری 3 الی 12 اسفند 15 اسفند 10٫000٫000 ریال
*این دوره در دوبخش قبل از تعطیلات نوروز و بعد از تعطیلات نوروزی برگزار خواهد شد.
 

 

مشخصات دوره آموزشی کارگزاری
مدت زمان دوره: 40 ساعت
نوع دوره: حضوری
  • طول دوره: دو هفته ( تمام روزهای هفته بجز جمعه ها و ایام تعطیل. از صبح تا عصر. ساعت شروع و پایان هر روز متفاوت می باشد. جلسه اول برنامه کلاسی به متقاضی داده می شود.)
  • ساعت شروع کلاس توسط پیامک به متقاضی اطلاع داده می شود. همراه داشتن یک قطعه عکس4 ×3 الزامی می باشد. در پایان دوره آزمون داخلی برگزار و در صورت اخذ نمره قبولی، گواهی تقدیم می گردد.
  • محل استراحت و تغذیه بر عهده متقاضی می باشد و مرکز هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.
مشخصات دوره مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره هزینه دوره
حضوری 29 دی لغایت 27 بهمن 10 اسفند 5/000/000 ریال