قابل توجه متقاضیان آزمون دوره های نمایندگی بیمه 

 
مرکز علمی کاربردی بیمه ایران ثبت نام از داوطلبان کلاس های آمادگی آزمون های جامع «بدو ورود نمایندگی بیمه» را اجرا می نماید.
طبق مقررات مصوب بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران متقاضيان اخذ پروانه نمایندگی بیمه که فاقد سابقه كار مرتبط می باشند، موظف اند دوره آموزشي مورد تایید بیمه مرکزی را به‌ مدت 120 / 140 / 160 ساعت (بسته به مقطع مدرک تحصیلی) گذرانده و گواهي‌نامه قبولي معتبر را جهت اخذ پروانه فعالیت به شرکت بیمه ارايه نمايند.
در این راستا این مرکز برگزاری دوره های آموزشی مربوطه را برنامه ریزی و اجرا می نماید و در پایان دوره به متقاضیان گواهی نامه معتبر و مورد تایید بیمه مرکزی ارائه می شود. 
مشخصات دوره مهلت ثبت نام تاریخ شروع دوره هزینه دوره - ریال
حضوری 8 اردیبهشت الی 18 خرداد 20 خرداد 8,000,000