برنامه آموزشی نمایندگان کل
ردیف نام دوره ساعت  تاریخ 
1 مهارت‌های تیم سازی و کار گروهی 13 لغایت 17 27/11/97
2 مربیگری فروش در بیمه های زندگی 13 لغایت 18 28/11/97
3 مربیگری فروش در بیمه های زندگی 13 لغایت 18 29/11/97
4 مهارتهای تیم سازی و کارگروهی 13 لغایت 17 30/11/97
5 فروشندگی حرفه ای و ارتقای مهارتهای فروش 13 لغایت 19 2/12/97


متقاضیان محترم قبل از شروع کلاس نسبت به واریز شهریه به مبلغ 2٬000٬000 ریال به صورت اینترنتی از طریق لینک زیر به نام مرکز آموزش علمی کاربردی بیمه ایران اقدام نمایید.