کارگاه اموزشی استراتژی کسب و کار برای ایجاد سیستم آور

محتوای دوره:

  •  ارتباط با مشتری
  •  آمیخته ارتباطات بازاریابی
  •  انتخاب کانال ها
  •  ارزشهای پیشنهادی
  •  انتخاب شرکای کلیدی
  •  ایجاد ساختار هزینه
  •  ایجاد جریانهای درآمدی سود آور
 
طول دوره: 8 ساعت

زمان برگزاری 20 آذر 1398
مهلت ثبت نام: 18 آذر 1398

مدرس: آقای دکتر براتعلی بابا | کارآفرین برتر و نوآور در مدل های کسب و کار و فرآیند عملیاتی

 

برای ثبت نام در دوره و پرداخت وجه کلیک کنید