به اطلاع کلیه متقاضیان می رساند مرکز آموزش علمی کاربردی بیمه ایران در بهمن ماه 1395 در مقاطع کاردانی (مدیریت کسب و کار- حسابداری شرکت های بیمه- حسابداری مالی- حسابداری دولتی) و کارشناسی (مدیریت بازاریابی بیمه- حقوق بیمه ) دانشجو می پذیرد.در صورت لزوم می توانید با شماره تلفن های 88409347 و 88439737 تماس حاصل فرمایید.
(فرم پیش ثبت نام )