*در خرداد ماه به علت تقارن با ماه مبارک رمضان، آزمون برگزار نمی‌گردد.