گزارش تصویری ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان ورودی مهر ۹۹ مرکز علمی کاربردی سبای بیمه ایران