قرارداد همکاری کمیسیون ملی یونسکو و مرکز علمی کاربردی بیمه ایران

دکتر ایوبی ریاست کمیسیون ملی یونسکو: استفاده از ظرفیت های بین المللی یونسکو بخصوص در حوزه آموزش دانش بیمه و انتقال تجربیات آموزشی بین المللی از اهداف انعقاد این قرارداد است. با توجه به اینکه مجری برگزاری این دوره ها، مرکز آموزش علمی کاربردی بیمه ایران تعیین شده است بزودی دوره های آنلاین آموزشی با همکاری مدرسه کسب و کار لیون فرانسه و نیز شرکت های بیمه خارجی برگزار خواهد شد.