همکاری با متخصصین

نیاز فعلی ( آذر ماه ۹۹ ) :

دعوت به همکاری از متخصصین تولید محتوا ( کانتنت کار ) با گرایش بیمه بصورت پیمانکاری / قراردادی

دعوت به همکاری از متخصصین بازاریابی با گرایش بیمه بصورت پیمانکاری / قراردادی