همکاری با اساتید

اطلاعیه جذب مدرس

از همکاران محترم علاقمند به تدریس در مراکز علمی کاربردی از جمله مرکز علمی کاربردی بیمه ایران دعوت بعمل می آید برای اخذ کد مدرسی به سامانه جذب مدرس سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی به آدرس ذیل مراجعه فرمایند : www.jam.uast.ac.ir


نیاز فعلی :

دعوت به همکاری از اساتید رشته های مدیریت با گرایش بیمه