تعیین سیاست های راهبردی بیمه ایران در حوزه آموزش

در این جلسه که به ریاست دکتر اسماعیلی معاونت برنامه ریزی و نوآوری بیمه ایران و با حضور مدیران ارشد بیمه ایران در حوزه آموزش برگزار شد حاضرین جلسه با بیان نقطه نظرات خود بر کاربردی نمودن مسائل آموزش و همچنین توجه ویژه به تولید محتوای تخصصی تاکید کردند. دکتر معینی هم با اعلام آمادگی جهت برگزاری آزمون های آنلاین برای تعیین سطح نمایندگان بیمه ایران در مورد توانمندی های مرکز آموزش علمی کاربردی بیمه ایران در بحث آموزش آنلاین نمایندگان و نیز ساخت ویدیوهای آموزشی توضیحاتی ارائه نمود.