وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی

آمار تعداد دانشجویان و فارغ التحصیلان مرکز

       مرکز آموزش علمی کاربردی بیمه ایران به عنوان اولین مرکز آکادمیک صنعت بیمه  فعالیت خود را به صورت رسمی از سال ۱۳۹۰ با جذب ۶۸ نفر دانشجو در رشته های کارشناسی مدیریت بیمه اموال و مدیریت بیمه اشخاص که به صورت پودمانی قابل اجرا بود، آغاز نمود.

 عمده ترین اهدف تاسیس مرکز:

۱-  ارتقاء دانش کار و ایجاد مهارت متناسب با حوزه فعالیت شغلی افراد         

۲ –  استفاده کاربردی از علم مدیریت بیمه و سایر مهارت های مرتبط با آن 

۳-  افزایش مهارت حرفه ای فارغ التحصیلان مرکز که فاقد تجربه اجرایی هستند، بود

آموزش دانشجویان در قالب پودمان تا سال ۱۳۹۳ ادامه داشت و از آن پس دوره های پودمانی جای خود را به دوره های ترمیک دادند.

جداول زیر تعداد دانشجویان پذیرفته شده در مقاطع کاردانی و کارشناسی در این مرکز که به صورت  پودمانی و یا ترمیک  اجرا گردیدند را نمایش می دهد:

 

                                                                   آمار تعداد دانشجویان مقطع کاردانی مرکز از سال ۱۳۹۰ تا کنون

جمع

تعداد دانشجویان

رشته های تحصیلی

سال ورود

 

 

 

 

 

 

 

 

کاردانی

 

 

 

  

نیمسال اول ۹۱-۹۰

۶۵ نفر

۶۵ نفر

مدیریت کسب و کار

نیمسال دوم ۹۱-۹۰

 

 

 

۲۱۱ نفر

۵۱ نفر

حسابداری مالی (پودمانی)

نیمسال اول ۹۲-۹۱

۳۳ نفر

حسابداری مالی (ترمی)

۳۷ نفر

حسابداری دولتی (پودمانی)

۳۸ نفر

مدیریت کسب و کار

۵۲ نفر

امور بیمه

نیمسال دوم ۹۲-۹۱

۱۵۷ نفر

۹۲ نفر

امور بیمه

نیمسال اول ۹۳-۹۲

۶۵ نفر

حسابداری مالی(پودمانی)

نیمسال دوم ۹۳-۹۲

 

 

۷۷ نفر

۳۰ نفر

امور بیمه

نیمسال اول ۹۴-۹۳

۲۰ نفر

حسابداری مالی

۱۴ نفر

حسابداری دولتی

۱۳ نفر

مدیریت کسب و کار

۶۳ نفر

۳۲ نفر

امور بیمه

نیمسال دوم ۹۴-۹۳

۳۱ نفر

حسابداری مالی

۵۳ نفر

۵۳ نفر

امور بیمه

نیمسال اول ۹۵-۹۴

۵۹ نفر

۴۴ نفر

امور بیمه

نیمسال دوم ۹۵-۹۴

۱۵ نفر

حسابداری شرکت های بیمه

۷۴ نفر

۶۵ نفر

امور بیمه

نیمسال اول ۹۶-۹۵

۹ نفر

حسابداری شرکت های بیمه

 

۱۰۳ نفر

۹ نفر

حسابداری شرکت های بیمه

نیمسال دوم ۹۶-۹۵

۳۸ نفر

حسابداری دولتی

۱۴ نفر

حسابداری مالی

۴۲ نفر

مدیریت کسب و کار

 

۸۱ نفر

۷۰ نفر

امور بیمه

نیمسال اول ۹۷-۹۶

۱۱ نفر

حسابداری شرکت های بیمه

 

                                                آمار تعداد دانشجویان مقطع  کارشناسی مرکز از سال ۱۳۹۰ تا کنون (آبان ۹۶)

جمع

تعداد دانشجویان

رشته های تحصیلی

سال ورود

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناسی

 

 

 

۶۸ نفر

۴۰ نفر

مدیریت بیمه –اموال(پودمانی)

نیمسال اول ۹۱-۹۰

۲۸ نفر

مدیریت بیمه-اشخاص(پودمانی)

 

 

۴۷۵ نفر

۱۲۰ نفر

مدیریت بیمه –اموال(پودمانی)

نیمسال اول ۹۲-۹۱

۱۲۰ نفر

مدیریت بیمه-اشخاص(پودمانی)

۱۰۵ نفر

مدیریت بیمه –مسئولیت(پودمانی)

۷۰ نفر

مدیریت بیمه –اموال(ترمی)

۶۳ نفر

مدیریت بیمه-اشخاص(ترمی)

۶۵ نفر

۶۵ نفر

مدیریت بیمه –مسئولیت(ترمی)

 

۳۶۸ نفر

۱۱۰ نفر

مدیریت بیمه –مسئولیت(پودمانی)

نیمسال دوم ۹۲-۹۱

۱۲۳ نفر

مدیریت بیمه –اموال(پودمانی)

۱۳۵ نفر

مدیریت بیمه-اشخاص(پودمانی)

۱۰۱ نفر

۱۰۱ نفر

مدیریت بیمه-اشخاص(ترمی)

نیمسال اول ۹۳-۹۲

۶ نفر

۶ نفر

مدیریت بیمه-اشخاص(ترمی)

نیمسال دوم ۹۳-۹۲

۱۲۲ نفر

۳۵ نفر

مدیریت بیمه-اشخاص

نیمسال اول ۹۴-۹۳

۴۰ نفر

مدیریت بیمه –مسئولیت

۴۷ نفر

مدیریت بیمه –اموال

۱۳۸ نفر

۵۰ نفر

مدیریت بیمه-اشخاص

نیمسال دوم ۹۴-۹۳

۴۴ نفر

مدیریت بیمه –مسئولیت

۴۴ نفر

مدیریت بیمه –اموال

۱۲۵ نفر

۶۵ نفر

مدیریت بیمه-اشخاص

نیمسال اول ۹۵-۹۴

۶۰ نفر

حقوق بیمه

 

۷۶ نفر

۲۷ نفر

مدیریت بیمه –اموال

نیمسال دوم ۹۵-۹۴

۲۴ نفر

مدیریت بیمه-اشخاص

۲۵ نفر

حقوق بیمه

 

۲۰۷ نفر

۷۴ نفر

مدیریت بیمه –اموال

نیمسال اول ۹۶-۹۵

۶۴ نفر

مدیریت بیمه-اشخاص

۳۸ نفر

حقوق بیمه

۳۱ نفر

مدیریت بازاریابی بیمه

۶۶ نفر

۳۷ نفر

حقوق بیمه

نیمسال دوم ۹۶-۹۵

۲۹ نفر

مدیریت بازاریابی بیمه

 

۱۸۷ نفر

 

۷۰ نفر

مدیریت بیمه –اموال

نیمسال اول ۹۷-۹۶

۶۲ نفر

مدیریت بیمه-اشخاص

۳۹ نفر

حقوق بیمه

۱۶ نفر

مدیریت بازاریابی بیمه

دانشگاه جامع علمی کاربردی سبا

تهران – خیابان شریعتی – بالاتر از خیابان مطهری – انتهای خیابان شکرابی – پلاک ۸۳

پست الکترونیکی iiuastac @ ii-uast.ac.ir

تلفن : ۸۸۴۰۹۲۹۷ – ۸۸۴۰۹۳۹۷ ۰۲۱

ساعت پاسخگویی : شنبه الی چهارشنبه – ساعت ۰۷:۳۰ الی ۱۴:۳۰

کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به دانشگاه جامع علمی کاربردی سبا میباشد.