آغاز هفته منابع طبیعی و روز درختکاری

به مناسبت روز درختکاری و شرکت در پویش هفته منابع طبیعی مرکز علمی کاربردی توسعه کسب و کار سبا طی مراسمی با حضور همکاران دانشگاه اقدام به کاشت چند اصله درخت در محوطه دانشگاه نمود