آغاز فعالیت دپارتمان تخصصی آموزش بورس

با توجه به اهمیت مبحث آموزش مفاهیم سرمایه گذاری در بورس برای فعالیت حرفه ای در بازار سرمایه، ریاست مرکز علمی کاربردی بیمه ایران طی حکمی مهندس شایان مستوفی را به عنوان مدیر دپارتمان بورس منصوب کردند. فعالیت های آموزشی این دپارتمان بزودی آغاز خواهد شد.